دوشنبه ٢٦ آذر |
تازه ترین اخبار:

آدرس جهت تحویل مدارک

 

 آدرس جهت تحویل دادن مدارک:
زائرین گرامی که اسامی دانشگاههای آنها در زیر آمده می توانند مدارک را به رابط دانشگاه خود تحویل دهند و دانشگاههایی که رابط ندارند و یا تمایل دارند شخصا مدارک را به شورا تحویل دهند به آدرسهای الف و ب شورا در انتهای همین اطلاعیه مراجعه فرمایند.
آدرس رابطين محترم عتبات در دانشگاهها جهت تحويل مدارک:

 
*دانشجويان دانشگاه صنعتی قم به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود، (جناب آقای حسینی ) به آدرس ذيل مراجعه فرمايند:
آدرس:دانشگاه صنعتي قم- دفتر نهاد رهبری  دانشگاه
شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري: ( ۰۹۱۴۷۳۷۴۳۵۳)


*دانشجويان  پردیس فارابی قم دانشگاه تهران به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( جناب آقای ثنایی ) به آدرس ذيل مراجعه فرمايند:
آدرس: پرديس قم دانشگاه تهران- دانشکده حقوق- طبقه دوم- دفتر نهاد رهبری
 شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري: ( ۰۹۱۹۸۷۰۰۲۵۷ )     (۰۲۵۳۶۱۶۶۲۲۱)

*دانشجويان دانشگاه قم به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( جناب آقای حمیدی) به آدرس ذيل مراجعه فرمايند :
آدرس: دانشگاه قم- سازمان مرکزی- معاونت فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس رابط در ساعات اداري:  ( ۰۹۳۷۳۸۵۹۹۶۳ )    ( ۰۲۵۳۲۱۰۳۴۱۹)

 
*دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( جناب آقای  اشعری) به آدرس ذيل مراجعه فرمايند:
آدرس: پرديسان- دانشگاه  آزاد اسلامی -  دفتر نهاد رهبری
شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري: (۰۲۵۳۲۸۰۳۲۴۴) و (۰۹۱۲۷۵۴۵۶۳۳)

*دانشجويان دانشگاه  طلوع مهر به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود، (جناب آقای هاتفی) به آدرس ذيل مراجعه فرمايند:
آدرس: شهرک پردیسان، شهروند شمالی- موسسه آموزش عالی طلوع مهر
شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري:(۰۲۵۳۲۸۰۸۰۵۱ داخلي۱۱۶)   (۰۹۳۶۸۹۳۵۹۵۹)

*دانشجويان دانشگاه مفید به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( جناب آقای برنامنش)به آدرس ذيل مراجعه فرمايند:
آدرس:دانشگاه مفيد- دفتر فرهنگی دانشگاه
شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري:  ( ۰۲۵۳۲۱۳۰۲۰۱) و (۰۹۱۷۷۲۹۲۱۳۱)

*دانشجويان  دانشگاه باقر العلوم به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( جناب آقای علی زاده) به آدرس ذيل مراجعه فرمايند :
آدرس:شهرك پرديسان  بلوار دانشگاه- انتهای بلوار -دانشگاه باقرالعلوم- طبقه یک- مدیریت فرهنگی   
شماره تماس رابط عتباتدر ساعات اداري: ( ۰۲۵۳۲۱۳۶۶۰۷)  (۰۹۱۲۵۵۲۸۴۸۰)

*دانشجويان دانشگاههاي پيام نور به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( آقای ابراهیمی)به آدرس ذيل مراجعه فرمايند:
آدرس:  پردیسان دانشگاه پیام نور- ساختمان غدیر- دفتر نهاد رهبری
شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري:  (۰۲۵۳۲۱۴۲۱۵۵)و(۰۹۱۲۲۵۲۳۱۹۵)

*برادران دانشجوي دانشگاه فرهنگيان به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( جناب آقاي تقي پور) مراجعه فرمايند:
آدرس: شهرک مهدیه- پردیس آیت الله طالقانی- دفتر نهاد
شماره تماس رابط عتبات در ساعات اداري:  ( ۰۹۱۸۷۸۸۶۶۹۳)

*خواهران  دانشجوي دانشگاه فرهنگيان به رابط محترم عتبات در دانشگاه خود،( سركار خانم راستين) مراجعه فرمايند:
آدرس:بنياد- پردیس حضرت معصومه (س) –دفتر نهاد رهبري

-به علت مسافت طولاني  دفتر عتبات دانشگاهيان  با داخل شهر،پيشنهاد مي شود مدارك  را به رابط دانشگاه خود یا آدرس ب  شورای عتبات تحويل دهيد و در صورتی که دانشگاه شما رابط ندارد به یکی از آدرسهای ستاد تحویل دهید:

الف) دفتر مرکزی ستاد عتبات دانشگاهیان قم واقع در بلوار الغدیر -بعد از بوستان غدیر- روبروی ورزشگاه یادگار امام – دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان نهاد رهبری در دانشگاه ،دفتر عتبات (سرکار خانم خسروی) مراجعه از شنبه تا سه شنبه هر هفته  از ساعت ۸:۳۰ الی  ۱۵:۰۰ شماره تماس ۰۲۵۳۳۲۰۹۰۷۱ الی ۵ داخلی ۱۲۹۴

ب) دفتر دوم ستاد عتبات دانشگاهیان قم  واقع در خیابان ساحلی – جنب دادسرا – ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم(ساختمان ۴ طبقه) طبقه دوم – اتاق ۳۱۳ (دفتر نهاد رهبری در دانشگاه) جناب آقای علی منش  زمان مراجعه از یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ الی 14  (پنجشنبه ها تا ساعت 13)